دارا بودن مجوز خام فروشی،فقط سنگ آهن کلوخ دار

در تمام حلقه های میانی از سنگ آهن تا فولاد امکان ایجاد ارزش افزوده هست، حالا سوال این است آیا صادرات این محصولات خام محسوب می شود؟ هم اکنون کشور استرالیا هر محصولی که در زنجیره معدن تا فولاد بیشترین ارز آوری را برای کشورش داشته باشد صادر می کند.

دارا بودن مجوز خام فروشی،فقط سنگ آهن کلوخ دار

 

عضو انجمن سنگ آهن در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه زنجیره معدن باید تا حلقه های پایینی ادامه پیدا کند تا ارزش افزوده توسعه یابد، گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری در معدن دی 19 با سرمایه 1900 میلیارد تومانی از طریق سنگ آهن مرکزی و چادرملو در حال انجام است.

 

محمد نوریان با بیان اینکه انتقال سنگ به برخی مناطق کشور از طریق واردات صرفه اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه از بازار داخلی تامین شود، افزود: انتقال سنگ آهن به منطقه مکران از طریق واردات صرفه اقتصادی بیشتری دارد، البته نباید نادیده گرفت که خام فروشی سنگ آهن شامل سنگ کلوخ دار است و حتی سنگ آهن دانه بندی شده نیز خام نیست و اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر به مقوله ارزش افزوده بپردازیم  در تمام حلقه های میانی از سنگ آهن تا فولاد امکان ایجاد ارزش افزوده هست، حالا سوال این است آیا صادرات این محصولات خام محسوب می شود؟ هم اکنون کشور استرالیا هر محصولی که در زنجیره معدن تا فولاد بیشترین ارز آوری را برای کشورش داشته باشد صادر می کند.

 

محمد نوریان و خام فروشی سنگ آهن کلوخ دار

 

 

 

[{article_score_num} :1 [{article_score} :9 از 10]
{article_score_pls} :
تنظیمات